header

• AMDANOM NI

YR AMGYLCHEDD

ECONOMEG

• TECHNEGOL

• DOGFENNAU

• PARLIAMENT

• DEISEB

• CEFNOGWYR

• CYSYLLTU Â NI

 Dogfennau

27. Y Greigres Lanw: prosiect ynni llanw a allai fod yn ‘wyrddach’ ar gyfer Aber Afon Hafren (RSPB) dydd Mercher, Tachwedd 26 2008

26. Datganiad ar Sefyllfa Bolisi WWF-UK ar Ynni Llanw yn Aber Afon Hafren mis Hydref 2008

WWF logo

25. Morglawdd ‘cynaliadwy’ Hafren? (Cyfeillion y Ddaear Cymru) mis Hydref 2008

Friends of the earth cymru

24. Symudiadau'r Glannau - Byw gydag Arfordir sy'n Newid (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) mis Hydref 2008

23. Targed yr UE ar gyfer Ynni Adnewyddadwy: 20% erbyn 2020 (Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi – 27ain Addroddiad Sesiwn 2007–08 Cyfrol I: Adroddiad) dydd Gwener 24 Hydref 2008

22. Byddai morglawdd Hafren yn 'gwneud llifogydd yn fwy tebygol’ (Western Mail, Wales) dydd Llun 13 Hydref 2008

21. Troi Llanw Hafren – Cynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol, Clydach (Cyfeillion y Ddaear Cymru) dydd Sadwrn 11 Hydref 2008

20. Technolegau adnewyddadwy ar gyfer cynhyrchu trydan: Ymateb y Llywodraeth i Bumed Adroddiad y Pwyllgor yn sesiwn 2007–08 (Pwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin ar Arloesi, Prifysgolion, Gwyddoniaeth a Sgiliau) dydd Mercher 8 Hydrefn 2008

19. Morglawdd Hafren – cynllunio ar gyfer y canlyniadau amgylcheddol (Cyflwyniad gan Roger Morris [Natural England] ar gyfer Symposiwm y Gymdeithas Ynni Adnewyddadwy ar Dechnolegau Tonnau a'r Llanw) dydd Mawrth 23 Medi 2008

18. Morglawdd Hafren yn dod o dan lach pennaeth newydd Asiantaeth yr Amgylchedd (Bristol Evening Post) dydd Mercher 20 Awst 2008

17. Polisi Ynni Pragmataidd ar gyfer y DU [tt37-51] (Yr Athro Fells & Candida Whitmill) Awst 2008

16. Ar Lan Hafren: Mynd i'r Afael â'r ôl Troed Archeolegol (British Archeology) Gorffennaf / Awst 2008

15. Cynhyrchu Ynni â Llanw Hafren, Ymateb i'r Alwad am Dystiolaeth Amgylcheddol (Wye & Usk Foundation) Gorffennaf 2008

14. Dadansoddiad o Forglawdd ar Hafren (Frontier Economics) Mehefin 2008

13. Dadl Morglawdd Hafren  – John McKenna (New Civil Engineer) dydd Iau 15 Mai 2008

12. Ymarferiad Costio Morglawdd Hafren (The Renewable Energy Forum Ltd) Mawrth 2008

11. Hder 80% - Sicrhau Prydain garbon-isel (WWF, ippr a'r RSPB) Tachwedd 2007

10. Pennaeth Asiantaeth yr Amgylchedd a'i lach ar Forglawdd Hafren – Ed Owen (New Civil Engineer) dydd Iau 08 Tachwedd 2007

9. Ymateb i Adroddiad y Comisiwn ar Ddatblygu Cynaliadwy (RSPB) Hydref 2007

8. Troi'r Llanw – Ynni'r Llanw yn y DU (Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy) Hydref 2007

7. E.ON a Lunar Energy yn cyhoeddi bwriad i adeiladu un o orsafoedd ynni llif llanw mwyaf y byd oddi ar arfordir Cymru (E.On UK) dydd Iau 25 Hydref 2007

6. Rhaid i Forglawdd Hafren gael ei ariannu o'r pwrs cyhoeddus – John McKenna (New Civil Engineer) dydd Llun 01 Hydref 2007

5. Morglawdd Hafren (Cyfeillion y Ddaear Cymru) Medi 2007

4. Rheoli Newid yn y Llanw (Gwobr Cymrodoriaeth Deithio Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill) Rhagfyr 2006

3. Tidal Electric Limited – Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer Lagŵn Lanw ym Mae Abertawe – Crynodeb Gweithredol Medi 2004

2. Newid Geomorffig ac Amgylcheddol o gwmpas Cronfa Ddŵr Fawr sy'n Heneiddio (The Geological Society of America) Chwefror 2004

1. Cyflwr y Glannau ac Erydiad ar hyd Cronfeydd Dŵr Dewisol (Environmental Geology) Hydref 1987

 

 

 

rhp1

Beth Allwch Chi ei Wneud?

• Llofnodi’r ddeiseb

• Ysgrifennu at eich AS lleol

• Lobïo eich Cynghorydd lleol