header

• AMDANOM NI

YR AMGYLCHEDD

ECONOMEG

• TECHNEGOL

• DOGFENNAU

• PARLIAMENT

• DEISEB

• CEFNOGWYR

• CYSYLLTU Â NI

 Parliament

David Drew AS ‘Cwestiwn Seneddol – Ariannu Morglawdd Hafren’ Dydd Mawrth 20 Ionawr 2009

David Drew AS ‘Cwestiwn Seneddol – y Marine Management Organisation ac awdurdodi prosiectau mawr fel Morglawdd Hafren’ Dydd Mawrth 20 Ionawr 2009

Madeleine Moon AS ‘Cwestiwn Seneddol – Costau Gwarchod rhag Llifogydd a Newidiadau i Gyfleusterau Gwaredu Carthion’
Dydd Mawrth 13 Ionawr 2009

Martin Salter AS ‘Cwestiynau Seneddol – Stociau Pysgod a DEFRA’  Dydd Mawrth 13 Ionawr 2009

Martin Salter AS ‘Cwestiwn Seneddol - Aber Afon Hafren a Rhywogaethau Pysgod sydd mewn Perygl’ Dydd Mawrth 13 Ionawr 2009

David Drew AS ‘Cwestiwn Seneddol - DTZ ac Asesiadau Economaidd’ Dydd Llun 12 Ionawr 2009

David Drew AS ‘Cwestiwn Seneddol - Astudiaeth Ddichonoldeb Ynni'r Llanw ar Afon Hafren a'r Ymgynghorwyr’ Dydd Llun 12 Ionawr 2009

Yr Arglwydd Davies o Goety ‘Cwestiwn Seneddol - Asesiad Effaith Morglawdd Hafren ar yr Economi Forwrol’ Dydd Llun 12 Ionawr 2009

Robert Key AS ‘Atebion Llafar i Gwestiynau, Cymru – Ynni Adnewyddadwu, Cwestiwn 3’ Dydd Mercher 26 Tachwedd 2008

Robert Key AS ‘Cwestiwn Seneddol - Papurau Pwnc sy'n cael eu Hystyried’ Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2008

David Drew AS ‘Cwestiwn Seneddol - Canfyddiadau'r Adolygiad Interim ar Astudiaeth Ddichonoldeb Ynni'r Llanw ar Afon Hafren’ Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2008

Mark Harper AS ‘Cwestiwn Seneddol – Astudiaeth Ddichonoldeb Ynni'r Llanw ar Afon Hafren a Thargedau Allyriadau’ Dydd Llun 24 Tachwedd 2008

Madeline Moon AS ‘Cwestiwn Seneddol – Bioamrywiaeth a Morglawdd Hafren’ dydd Gwener 21 Tachwedd 2008

Madeline Moon AS ‘Cwestiwn Seneddol – Yswiriant, Llifogydd a Morglawdd HafrenDydd Mercher 19 Tachwedd 2008

Madeleine Moon AS ‘Cwestiwn Seneddol – Morglawdd Hafren a Chyfarwyddeb Cynefinoedd yr UEDydd Mercher 19 Tachwedd 2008

Madeleine Moon AS ‘Cwestiynau Seneddol – Cynllunio, Llifogydd, yr Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau a Morglawdd Hafren’ Dydd Mawrth 18 Tachwedd 2008

Mark Harper AS ‘Cwestiwn Seneddol – Morglawdd Hafren a Thargedau Ynni Adnewyddadwy yr UE’ Dydd Iau 13 Tachwedd 2008

David Drew AS ‘Cwestiwn Seneddol – Astudiaeth Ddichonoldeb Ynni'r Llanw ar Afon Hafren’ Dydd Iau 13 Tachwedd 2008

Robert Key AS ‘Cwestiwn Seneddol – Ynni'r Llanw ar Afon Hafren’ Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2008

Yr Arglwydd Taylor o Holbeach ‘Cwestiwn Seneddol - Ynni: Cynhyrchu Trydan (Aberoedd)’ Dydd Iau 06 Tachwedd 2008

David Drew AS ‘Cwestiwn Seneddol - Ynni'r Llanw ar Afon Hafren’ Dydd Mercher 05 Tachwedd 2008

Yr Arglwydd Rowe-Beddoe ‘Cwestiwn Seneddol - Cynhyrchu Trydan: Morglawdd Hafren’ Dydd Mercher 05 Tachwedd 2008

Adrian Sanders AS ‘Cwestiwn Seneddol – Ynni Adnewyddadwy yn y De Orllewin’ Dydd Mawrth 04 Tachwedd 2008

Adrian Sanders AS ‘Cwestiwn Seneddol – Datblygu Technoleg y Tonnau a Ffrwd y Llanw mewn ffordd Fasnachol’ Dydd Mercher 29 Hydref 2008

David Drew AS ‘Cwestiynau Seneddol – Ynni'r Llanw ar Afon Hafren' Dydd Mercher 29 Hydref 2008

Robert Key AS ‘Ardaloedd Cadwraeth Arbennig: Camau gan yr UE’  Dydd Mercher 22 Hydref 2008

Charles Walker AS ‘Y Ddadl ar Bysgota Hamdden’ Dydd Mawrth 8 Gorffennaf 2008

David Drew AS ‘Y Ddadl ar Forglawdd Hafren' Dydd Mercher 9 Gorffennaf 2008

Yr Arglwydd Livsey o Dalgarth ‘Y Ddadl ar Forglawdd Hafren' Dydd Iau 13 Rhagfyr 2007

 

rhp1

Beth Allwch Chi ei Wneud?

• Llofnodi’r ddeiseb

• Ysgrifennu at eich AS lleol

• Lobïo eich Cynghorydd lleol